İŞKUR İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aylık ve yıllık istatistik bültenleri yayınlamaktadır. Bu bültenlerde kurum ile ilgili detaylı istatistik verileri bulmak mümkündür. Bu veriler incelenerek Türkiye...

TÜRKİYE İSTİHDAM VERİLERİ

Grafik-1'de 2008- 2015 yılları arasında Türkiye'nin aylık baz da iş gücü değişim rakamları gösterilmiştir. TUİK istihdam verilerine göre 2008 Ocak ayında Türkiye’de 2 milyon...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İSTİHDAM VERİLERİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihdam verileri her ayın ilk haftasında U.S. Bureau Labor Statistics (BLS) tarafından açıklanır. 3 Şubat 2017 tarihinde açıklanan istihdam verilerine...