KOBİ’LER İÇİN UCUZ KREDİ İMKANLARI

0
819
views

KOSGEB:

KOBİ’lere en çok finansal destek veren kurum olan KOSGEB’in aşağıdaki başlıklarda destekleri bulunmaktadır.

 • Girişimcilik Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği

Bu desteklerin dışında KOSGEB belirli dönemlerde KOBİ’ler için faizsiz uygun geri ödeme vadeli kredi kampanyaları da düzenlemektedir. Örneğin, en son, 2017 KOSGEB faizsiz kredi kampanyası adı altında 50.000 TL üst limitli KOBİ’lere destek sağlandı. Bu kampanyanın ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olar sunuldu. KOSGEB kredi kampanyaları için internet sitesindeki duyurular bölümü takip edilmelidir.
 

Kredi Garanti Fonu (KGF):

KGF’nin amacı teminat yetersizliği nedeniyle kredi finansmanı sağlayamayan KOBİ’ler için kefil olur ve finansman elde etmesine yardımcı olur. KGF’nin sağladığı KOBİ destekleri şu şekildedir.

 1. KGF Özkaynakları

İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

 1. Hazine Müsteşarlığı Fonu

KGF, Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

 1. Yurtdışı Fon Destekleri

Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi, KGF ve AYF arasında 22 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Topluluğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde imzalanarak Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) referansı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılmıştır. Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla, Türkiye’deki 43 ilde yer alan KOBİ’lere yönelik geliştirilen projenin uygulama süreci KGF tarafından yürütülmektedir.

TOBB Nefes Kredisi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliği ile hayata geçirilen TOBB Nefes kredisi, KOBİ’lerin düşük faizli kredi kullanmalarına imkân sağlıyor.

Bu krediden Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya Ticaret Borsası üyesi olan, yurtiçinde faaliyet gösteren, Eczane, kooperatif, döviz büfesi, faktoring şirketi, emlakçı, mali müşavir, yeminli mali müşavir olmayan, Gerçek/Tüzel kişiliğe haiz KOBİ ölçekli işletmeler yararlanabilecek

Krediler işletme başına en fazla 150.000 TL olmak üzere, yıllık %9,90 faiz ve 12 aya varan vadelerle, % 85 Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak.

EXIM Bank Kredisi:

Türk Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Exim Bank kredileri şu şekildedir;

 1. Kısa Vadeli İhracat Kredileri
 • Reeskont Kredisi (RK)
 • Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
 • İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)
 • Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)
 • KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
 • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)
 1. Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri
 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 • Marka Kredisi
 • Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
 • Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 • Özellikli İhracat Kredisi
 • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
 1. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
 • Turizm Kredisi
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK)
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
 1. Uluslararası Proje Kredileri
 • Kredi
 • Garanti
 1. Uluslararası Ticaretin Finansmanı
 • İhracat Alacakları İskonto Programı
 • Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredisi
 • Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredisi
 • Devlet Garantili İşlemler