MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

0
1179
views

T.C. Merkez Bankası 76 katılımcı ile gerçekleştirdiği Mart 2017 beklenti anketini açıkladı. Bir önceki anket de 2017 yıl sonu enflasyon oranı 8,87 iken Mart ayında yıl sonu enflasyon 9,08’e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla 8,15 ve 7,70 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ve FAİZ İLİŞKİSİ

Uzun dönemde Türkiye’de enflasyon beklentisi yüksek. Bunun sonucu olarak, faiz beklentisi ise bu anket döneminde 10,81 olarak gerçekleşti. 2017 yılında faiz oranı %10’un altına düşmesi beklenmemekte. Büyük oranda kredi ile satış yapan inşaat şirketleri için faiz oranı önemli. Beklenti anketine göre uzun dönemde Türkiye’de kredi kullanım maliyeti yüksek oranlarda seyredecek.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ ve ETKİLERİ

ABD doları Mart ayı beklentisi ise 3,85 olmuştur. Yıl sonu dolar/tl beklentisi ise 3,92 olarak gerçekleşmiştir. Doların 2017 yılında artan bir eğilim izleyeceği beklenmektedir. Dış ticaret açığı veren Türkiye için yüksek dolar kuru maliyetleri artırarak enflasyon oranını artıracaktır. Aynı zamanda, kısa ve uzun dönem dolar borcu olan şirketlerin TL cinsinden borçları artacaktır.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİSİ

Cari işlemler dengesi beklentisi ise yani Türkiye’nin ürettiği ile tükettiği arasındaki fark 2017 yılında negatif yönde 35,8 milyar dolar, 2018 yılında ise 38,5 milyar dolar olması beklenmektedir. Türkiye’nin cari açık problemi uzun dönemde de yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu da, Türkiye’nin uzun dönemde de dış finansmana ihtiyacı olacağını göstermektedir.

GSYH BÜYÜME ORANI BEKLENTİSİ

2017 ve 2018 GSYH büyüme beklentisi ise sırasıyla 2,9 ve 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 5’in altındaki büyümeler Türkiye için yeterli görülmemektedir. Dolar cinsinden küçülen Türkiye ekonomisi yüksek teknoloji ürünleri ihraç ederek cari açığını finanse etmeli ve ekonomik büyümeyi %5’in üzerine çıkarmalıdır.