ÜNİVERSİTE MEZUN SAYISI VE İSTİHDAM

0
1213
views

TUİK Kasım 2016 istihdam verilerini açıkladı. Kasım 2016 itibari ile Türkiye’deki işsizlik oranı %12,1 olarak gerçekleşti. 15–24 yaş arası genç işsizlik oranı ise %22,6 yani bu yaş grubundaki her dört genç den biri işsiz. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı ise %23,9. Yani 15–24 yaş arası genç nüfusun %23,9’u ne bir eğitim alarak becerisini geliştiriyor ne bir işte çalışarak üretime katkıda bulunuyor. Bu iki oranı birleştirdiğimizde 15–24 yaş arası genç nüfusun %46,5’i hemen hemen yarısı ülke ekonomisine bir katkısı yok. TUİK 2015 nüfus istatistiklerine göre Türkiye’de 12 milyon 899 bin 667 15–24 yaş grubunda genç nüfus bulunmaktadır ve bu nüfus içinde yaklaşık 6,5 milyon genç işsizdir. Bu nüfus içindeki yaklaşık 3 milyon genç ise ne eğitimde ne istihdamda yer almaktadır.

2012 ÖSYS istatisklerine göre, 2012 yılında 1 milyon 895 bin 479 bin kişi ÖSYS’ye başvurdu. 357,342 lisans, 284,355 ön lisans, 223,785 açık öğretim fakültesine yerleşti ve toplamda 865,482 kişi üniversite eğitimi almaya hak kazandı. Türkiye’nin genç nüfusu ile karşılaştırdığımızda üniversite yerleşme sayıları çok düşüktür. Milyonlarca genç arasından sadece 357,342 kişi 4 yıllık bir fakültede eğitim almaya hak kazanmıştır. Genelde mesleki programlar olan ön lisans programları için kayıt yaptıran öğrenci sayısı da azdır. Becerilerini ve yetkinliklerini geliştirebilecek bir eğitim programına kayıt yaptıran genç sayısı çok düşüktür.

2012 yılında bir 4 yıllık lisans bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin 2016 haziran ayında mezun olduğunu farz edelim. 2016 yılından meslek gruplarına göre mezun sayılarını ÖSYM verilerini inceleyerek analiz edebiliriz. Böylece 2016 yılının ikinci yarısında gençlerin hangi meslek grubuna göre iş aradığını görebiliriz.

2012 yılında YÖK İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteler için 172,404 kontenjan açmış ve 121,486 öğrenci yerleşmiş. Bir ülke için hayati öneme sahip olan Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri için 2012 yılında toplam 30,645 kontenjan açılmış ve 14,080 öğrenci yerleşmiş. Yani Fen bölümlerinin yarısı boş kalmış.

2012 yılında Türkiye’de yaklaşık 12 bin Hukuk Fakültesi kontenjanı açılmıştır ve hepsi dolmuştur. Aynı şekilde Tıp ve İlahiyat fakülteleri için açılan bütün kontenjanlar dolmuştur. Biraz daha detaylı incelediğimizde (Lisans yerleştirme programlar için), 2012 yılında İktisat ve İşletme bölümlerine toplam 55533, Matematik 5928, Fizik 846, Bilgisayar Mühendisi 7396, Elektrik-Elektronik Mühendisi 10012 öğrenci yerleşmiştir. Yani 2016 haziran ayından bu bölümlerden bu sayıda yeni mezun eğitimine uygun iş aramaya başlamıştır. Listeye Eğitim Fakültesi gibi binlerce atanamayan öğretmen sorunu olan başka bölümlerde eklenebilir.

Tablo Kaynak: ÖSYM (2012)

Türkiye’nin en büyük iş ilanı sitelerinden biri olan kariyer.net’in en güncel departmanlara göre iş ilanları istatistiklerini incelediğimizde genç nüfus işsizlik oranın yüksek olmasının sebepleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

kariyer.net verilerine göre 6432 iş ilanı ile en çok satış danışmanı yani satış ile ilgili sitelerinde iş ilanı mevcuttur. İkinci mühendis, üçüncü pazarlama ve dördüncü hizmet iş ilanları gelmektedir. Genel olarak kariyer.net sitesinde iş ilanları birinci sırada satış ve pazarlama, ikinci sırada bilişim ve mühendislik, üçüncü sırada finans ve muhasebe olarak gruplandırılabilir. 2012 ÖSYM verilerine göre mezun sayıları ile iş ilanı sayılarını karşılaştırdığımızda çok büyük fark vardır. Örneğin, kariyer.net’de 202 adet hukuk iş ilanı varken 2016 yılında mezun olan hukuk fakültesi öğrenci sayısı 11,992 ‘dir.

Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilimler için iş ilanları yok denecek kadar azdır ve bu bölümlerden mezun olan öğrenciler öğretmen olmak için vakitlerini harcamaktalar.

YÖK verilerine göre 2015–2016 yılında lisans ve ön lisans seviyesinde 186 üniversite öğrenci almıştır. Yeni açılan üniversitelerin hemen hepsinde İİBF ve Mühendislik fakülteleri mevcuttur. Hukuk ve Tıp fakülteleri popüler bölümler olmaları nedeniyle üniversiteler tarafından rağbet görmektedir.

Sonuç olarak, son 10 yılda Türkiye’de iki katından fazla artan üniversitelerde ülkenin iş gücü ihtiyacına göre değil de öğrenciler tarafından tercih edilme veya popülaritesine göre bölüm açılmaktadır. Kariyer sitelerindeki iş ilanları ile mesleklere göre mezun sayıları incelendiğinde bu dengesizlik görülecektir. 2017 yılında üniversiteye yerleşen bir öğrenci 4 yıl sonrası için plan yapmalıdır. En önemlisi üniversite kurumları ülkenin ve dünyanın ekonomik gelişmelerine göre bölüm açmalıdır ve öğrenci kabul etmelidir. Türkiye’deki genç işsiz oranın yüksek olması plansız ve ihtiyaca göre düzenlenmeyen yüksek öğretimin varlığının kanıtıdır.

Tablo Kaynak: kariyer.net