EKONOMİDE HANGİ GÖSTERGELER TAKİP EDİLMELİ? – 1

0
756
views

GSYH – Milli Gelir Göstergeleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir ülkenin belirli bir dönemde ekonomik büyüklüğünü ölçmek, önceki dönemler ile ve başka ülkeler ile karşılaştırma yapmak için en çok kullanılan göstergedir. GSYH, Reel ve Nominal değerler ile ölçülür ve en sağlıklı yurt içi hasıla Reel değerler ile ölçülen göstergedir. Bu yöntemde bir yıl baz alınarak fiyatlar sabitlenir ve üretim miktarına göre Reel GSYH hesaplanır.

Bunun dışında, Türkiye için üretilen milli gelir hakkında yorum yapmak için aşağıdaki göstergeler incelenmelidir. Tarım, Sanayi ve İnşaat sektörleri GSYH’nin üç temel kalemidir. Bu üç sektörün alt kalemleri mikro planda ekonominin gidişatı ve yoğunlaştığı alan hakkında plan verir.

Sanayi üretimi ve özellikle elektrik, doğalgaz gibi enerji tüketimi ile alakalı konular yatırım ve üretim büyüme oranı hakkında bilgi verir.

Son olarak, Net ihracat büyüklüğü yani ihracat ve ithalat arasındaki fark (İhracat – İthalat) önemli göstergedir. Net ihracatın pozitif olması ekonominin tükettiğinden fazlasını yurtdışına sattığı ve döviz geliri elde ettiğini gösterir.

Aşağıda makro planda takip edilmesi gereken milli gelir göstergelerini bulabilirsiniz.