EKONOMİ 2016’da %2,9 BÜYÜDÜ

0
689
views

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılında bir önceki yıla göre %2,9 arttı.  2009 temel yıl alınarak TUİK tarafından hesaplanan üretim yöntemine göre cari fiyatlarla hesaplanan GSYH 2016 yılında 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL oldu. 2015 yılında bu üretim yöntemi ile GSYH 2 milyon 337 bin 743 TL olarak gerçekleşmişti.

ÜRETİM YÖNTEMİYLE HESAPLANAN GSYH NEDİR?

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, üretim yöntemiyle, bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belli bir dönemde, ekonomik faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu elde edilen değerdir.

SEKTÖRLERİN PAYLARI

GSYH’yi oluşturan kalemler incelendiğinde, 2016 yılında finans sektörü %21,1 inşaat sektörü ise %19,3 büyüdü. Bu kalemler içinde sadece tarım sektörünün GSYH içindeki payı azaldı. GSYH içinde en çok payı %21,2 ile hizmetler sektörü aldı. Sanayi sektörü ise GSYH içindeki payı 2016 yılında  %19,7 oldu. Tarım sektörü %1,9 gerilerken GSYH içindeki payı 7,8 olarak gerçekleşti.

DÜNYA GENELİ BÜYÜME ORANLARI

Dünya Bankası istatistiklerine göre 2016 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi %8,6 ile Burma, %8,5 ile Fil Dişi Sahili ve %8,4 ile Bhutan oldu.

Gelişmiş ekonomiler ise 2016 yılında %2 civarında büyüdü. Bu ülkelere istisna olarak Japonya ekonomisi %1 civarında büyüdü. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde Hindistan  %7 Çin ise %6 büyüdü. 2016 yılında Rusya ve Brezilya ekonomileri ortala %3 küçülürken 2017 yılında bu ülkelerin tekrar büyümeye başlaması öngörülüyor.