TÜRKİYE İSTİHDAM VERİLERİ

0
920
views

Grafik-1’de 2008- 2015 yılları arasında Türkiye’nin aylık baz da iş gücü değişim rakamları gösterilmiştir. TUİK istihdam verilerine göre 2008 Ocak ayında Türkiye’de 2 milyon 61 bin işsiz mevcuttur. 2008 Aralık ayına geldiğimizde bu rakama 47 bin işsiz daha eklenmiştir.

2008 Şubat ve Mart aylarında işsiz sayısı 17 ve 28 bin kişi azalmıştır. Ancak, 2008 yılında ABD’de başlayan ekonomik krizin faturası Türkiye için ağır olmuştur. Bu yılda, sadece Kasım ayında 249 bin kişi işini kaybetmiştir. 2009 Mart ayında geldiğimizde işsiz rakamı 3 milyon 254 bin kişiye yükselmiştir.

2010, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye kredi derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir notu alması ile birlikte istihdam verilerinde düzelmeler yaşanmış ve 2012 Haziran ayında işsiz sayısı 2 milyon 50 rakamına kadar düşmüştür.

Ancak, bu tarihten sonra FED’in faiz artırmaya başlayacağını ve para politikalarında sıkılaşmaya gideceğini açıklaması ile birlikte ekonomik verilerde negatif yönlü hareketler başlamıştır. 2012 Haziran ayı ile birlikte istihdam rakamlarında sert düşüşler başlamıştır. 2014 yılı istihdam açısından tamamen bir kayıp yıl olmuştur.

Grafik -1: Kaynak — TUİK

 

2016 yılı istihdam verileri Grafik-2’de gösterilmiştir. TUİK en son 2016 Ekim ayına ait istihdam verilerini yayınlamıştır. 2016 yılı verilerine göre 2016 yılı ilk çeyreğinde işsiz sayısında azalmalar görülmektedir. Ancak, 2016 Nisan ayı itibar ile iş gücü verilerinde negatif yönlü hareket başlamıştır. Nisan-Ekim ayları arasında toplam iş gücü kaybı 628 bin olmuştur ve Türkiye’deki toplam işsiz sayısı 3 milyon 611 bine çıkmıştır.

Grafik -2: Kaynak — TUİK

 

Grafik-3’de ise 2008–2016 yıllık ortalama işsizlik oranları verilmiştir. 2008 ABD ekonomik krizi ile beraber %14’e çıkarak zirve yapan işsizlik oranı 2012 yılında %9.5’e kadar düşmüş ve sonraki yıllarda hızla tırmanmaya başlamıştır. Ekim 2016 tarihi ile beraber işsizlik oranı %11.8 olarak gerçekleşmiştir. Kasım ve Aralık 2016 istihdam rakamlarının negatif yönlü olacağı tahmin edilmektedir.

 
Grafik -3: Kaynak — TUİK