AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İSTİHDAM VERİLERİ

0
971
views

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihdam verileri her ayın ilk haftasında U.S. Bureau Labor Statistics (BLS) tarafından açıklanır. 3 Şubat 2017 tarihinde açıklanan istihdam verilerine göre Ocak’17 de ABD ekonomisinde 227.000 yeni tarım dışı istihdam oluşturulmuştur. Ocak ayı istihdam verisinden sonra ABD işsizlik oranı 4,8% olmuştur.

En son açıklanan istihdam istatistiklerine göre yaklaşık 320 milyon nüfusa sahip ABD’de istihdama konu olan nüfus 254 milyon 82 bin olmuştur (Tablo-1). İstihdama konu olan nüfus (Civilian Noninstitutional Population) hesaplanırken 16 yaşında ve 16 yaşından büyük olup ordu da aktif görev almayan ve çalışmasına engel olacak bir durumu (hastalık, özürlü vs) olmayan nüfus hesaplamaya katılmaktadır. Buna göre, ABD’de iş gücüne katılım oranı yani işgücü/Nüfus (159,716/254,082) %62.9 olmuştur. İstihdama konu olan nüfus içinde 152 milyon 81 bin kişi Ocak’17 itibari ile bir işte çalışmaktadır. Nüfusun %59,9 (152.081/254.082) istihdam edilmektedir. İşsiz sayısı ise 7 milyon 635 bin olarak gerçekleşmiştir ve ABD işsizlik oranı %4,8 (7,635/254,082) olmuştur. Son rakamlara göre ABD’de 5 milyon 739 bin kişi aktif olarak iş aramaktadır.

Tablo — 1
Tablo -2

ABD istihdam rakamları neden önemli?

Yaklaşık 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip ABD ekonomisindeki her bir gelişme diğer dünya ekonomilerini doğrudan etkilemektedir. ABD’de istihdam oranın her ay artması istikrarlı bir ekonomik büyümeyi göstermektedir. ABD’de işsizlik oranın düşmesi ile birlikte ekonomide güven oranı artarak yatırım ve tüketim miktarlarında artışa neden olmaktadır. ABD ekonomisinde büyüme ve işsizlik ilişkisini inceleyen Arthur Okun, reel gelirin %2,25 oranının üzerindeki her %1’lik artışının, işsizlik oranında %0,5’lik bir azalma sağladığını bulmuştur. Gelir seviyesi artan bir birey ve yatırımcı harcama miktarını artıracak bu da ABD gibi dev bir ekonominin ithalat-ihracat rakamlarına pozitif yansıyacaktır. Bunun sonucunda, ABD ile ticari ilişkileri bulunan ülkelerin gelir ve refah seviyeleri artacaktır.

Son olarak, IMF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar ABD işsizlik oranını 2017–2020 yılı periyodunda %4.8 — %6.0 aralığın da gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.